Werfkelders

Før i tiden lagde skibe til ved kajen, hvor de læssede deres varer af. Her blev de lagret i kældrene eller transporteret op ved hjælp af en kran, trappe eller en strå vej mellem kajen og gaden deroppe (på hollandsk en wed, et eksempel herpå finder du ved Winkel van Sinkel på Oudegracht.

De tidligste eksempler på kælderrum under gadeniveau stammer fra perioden 1150 til 1300 og består af tunneller der gik fra husets kælder under gaden til kanalen. Nu findes der stadig 732 af disse kajkældre.

I slutningen af 1800-tallet tabte kajerne og kældrene deres handels- og lagerfunktion, og først i 1948 opkøbte Utrecht kommune dem, hvorefter de blev renoveret og uniformeret og kunne anvendes som en slags offentlig gade langs med kanalen. Senere blev kældrene taget i brug som spisesteder,  diskoteker og genbrugsbutikker. Og kajen har fået dens oprindelige funktion tilbage og bruges stadig den dag i dag som kaj, hvor ølbåden forsyner restauranter.

Bakkerswinkeltje, Wittevrouwenstraat 2.
Winkel van Sinkel werfcafé