Oostvaardersplassen

Oostervaardersplassen er et unikt vådområde og naturpark med et mangfoldigt dyreliv nordøst for Almere. Området er kendt for sit rige fugleliv og her finder du vadefugle som storspove, viber og klyder, samt rovfugle som havørne, fiskeørne og musvåger. Det er også hjemsted for store pattedyr som vilde konikheste, okser, kronhjorte og hjorte, som strejfer frit i området og kan ofte ses græssende. Herudover er der vandfugle, ræve, mus og harer i området, og sommerfugle, bier og insekter er også rigeligt af, især i de varmere måneder.

Oostvaardersplassen byder også på en forskelligartet flora, herunder søer, sumpområder, græsklædte enge, skove og vandveje. Du kan se forskellige planter og træarter, der er tilpasset det våde og variable miljø. Det gør det til et perfekt sted for naturelskere og fotografer.

Nieuwe Land, som inkluderer Oostvaardersplassen og de omkringliggende områder i lavlandet er kendt for at være et vigtigt område for trækfugle af flere årsager. Det er rigt på fødekilder som insekter, orme, fisk og vandplanter, hvilket tiltrækker fugle i store mængder. Området fungerer som et vigtigt rastested for trækfugle under deres lange flytteruter. Mange trækfugle gør stop her i Nieuwe Land for at hvile og genopbygge deres energi, inden de fortsætter deres rejse.

På grund af sin betydning for trækfugle er området også et sted for forskning og overvågning af fuglebestande. Dette hjælper os med at forstå mønstrene i fuglemigration og beskytte trækfugle, der er truede eller sårbare. Nieuwe Land / Oostvaardersplassen er blevet beskyttet som en del af naturbevaringsindsatsen i Holland. Bevarelsen af området og dets økosystemer bidrager til at opretholde levestederne for både trækfugle og andre dyrearter. Nieuwe Land er også en del af Ramsar-konventionen, en international aftale om beskyttelse af vådområder, hvilket yderligere understreger dens betydning for fuglelivet og biodiversiteten som helhed.

Det kan være udfordrende at forudsige, hvilke dyr du specifikt vil se på et givet tidspunkt. Det bedste tidspunkt at besøge parken afhænger af årstiden og de skiftende mønstre i dyre- og fugleaktivitet.

Besøg et af de 2 officielle besøgscenter i parken. Her kan du få oplysninger om de tilgængelige (guidede) ture, m.m. Besøg deres hjemmeside for de mest opdaterede oplysninger om aktiviteter, samt overnatningsmuligheder i nærheden.

Adresse:

1. Buitencentrum Oostvaardersplassen, Kitsweg 1, Lelystad.

2. Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders, Oostvaardersbosplaats 1, Almere. + restaurant.

www.nationaalparknieuwland.nl

Der tilbydes forskellige muligheder for at udforske Oostvaardersplassen og opleve dens naturskønhed og dyreliv, herunder muligheder for audioture. Du kan downloade Izi Travel appen i Google Play Store. Her finder du vandreture i parken: https://www.nationaalparknieuwland.nl/en/do/rambling Det er også muligt at cykle gennem Oostvaardersplassen. Se kortet nedenfor.