Stoffer

Cannabis kan nu købes lovligt i Holland

Hvor meget cannabis må man besidde? I henhold til lovgivningen i Holland er produktion og besiddelse af narkotika samt handel med narkotika ulovligt. Dog har landet vedtaget en mere liberalt tolkning af lovgivningen vedrørende visse typer stoffer. Brug af bløde stoffer som cannabis er tolereret i visse mængder og under visse betingelser. Den nøjagtige mængde, der anses for til personligt brug kan variere, men som en generel tommelfingerregel anses besiddelse af op til 5 gram cannabis eller hash til personligt forbrug som acceptabelt – hvis man er 18 år eller over. Dette betyder dog ikke, at det er lovligt, men snarere at politiet normalt ikke straffer personer for besiddelse af sådanne små mængder. Det er dog vigtigt at bemærke, at besiddelse af hårde stoffer som ecstasy, kokain, heroin osv. stadig er ulovligt og kan have alvorlige konsekvenser.

Amsterdam coffee shop / smart shop

I Amsterdam er der såkaldte coffee shops, hvor man kan købe og forbruge små mængder cannabisprodukter som joints eller edibles på stedet. En coffee shop må ikke sælge over 5 gram stoffer til en kunde om dagen, ikke sælge hårde stoffer og alkoholiske drikke, ikke sælge til umyndige, ikke lave reklame, ikke forårsage gener, ikke have mere end 500 g bløde stoffer på lager og officielt ikke sælge bløde stoffer til udlændinge…  En coffee shop må altså godt sælge bløde stoffer, som joints, men det er forbudt for dem selv at fremstille, købe eller transportere stoffer. Kilde: drugsinfo.nl.

I Amsterdam kan man købe cannabis

I de fleste kommuner må man ikke ryge hash på gaden. I Amsterdam er der en forordning, der kun forbyder at bruge stoffer bestemte steder. Hvis du bliver opdaget, kan du risikere en bøde på € 95.

Fra den 15.12.2023 bliver der solgt reguleret cannabis i 19 coffee shops i Tilburg og Breda. Cannabisforsøget har til hensigt at placere handlen i stoffer under statsligt tilsyn. Pågældende coffee shops kan nu både købe lovligt dyrket cannabis fra tre af staten udpegede avlere og ‘ulovligt’ fra deres forhenværende avlere, som kommer ind ad bagdøren. De må dog kun have 500 gram på lager, og det kan være et problem, da det ikke altid er nok. Først efter at forsøget er færdigt, kommer der nye regler herom.

OBS: Køberens personoplysninger registreres ikke.