Leidens byporte

Zijlpoort, Haven. Idet porten i 1667 skulle tilsluttes både byvolden og broen foran, er den bygget i form af en paralellogram. Sammen med Morspoort er Zijlpoort de eneste to porte, som er tilbage af de oprindeligt otte porte i Leiden. De andre porte blev revet ned pga. byudvidelser. Bygningen blev først brugt af retorikere, i 1700-tallet var den i brug som skole til fattigmandsbørn, og i 1800-tallet var det et sted til oplagring af gods. I 90’erne blev den restaureret og taget i brug som restaurant.

Morspoort, Morsstraat. Portens gamle navn var galgeport, fordi den førte til Galgeveld. I 1600-tallet valgte byrådet at kalde porten efter den sumpede område på den anden side. Den har en ottekantet kuppel og var længe i brug som fængsel.

Doelenpoort, Sebastiaansdoelen. Denne port var indgangen til St. Joris- en Sebastiaansdoelen, den eksercerplads, hvor de to borgerbevæbninger i Leiden trænede. Figurerne øverst skal forestille Skt. Jørgen, som dræber dragen. Borgerbevæbningen bestod af købstædernes våbenføre mænd og de deltog i det lokale forsvar og spillede en vigtig rolle i opretholdelsen af den offentlige orden. I 1800-t. blev Doelenterrænet en militær kaserne. Arsenalet, bygningen ved siden af, var del af kasernen. Nu er det del af Leiden universitet.